Izvanredno održavanje ŽC-3257 Obrovci (L 34142) - Taborište - Slunj (Ž3258), 500 m

Redovno održavanje

Ceste Karlovac završavaju radove na ljetnom održavanju cesta. Provodi se zadnja košnja na državnim (D1) županijskim, i lokalnim cestama (Duga Resa, Topusko) , strojna i ručna sječa granja (sve ispostave) , čišćenje rigola, produbljivanje jaraka za odvodnju(Karlovac, Vojnić, Jaska) te nasipavanje makadamskih cesta (Slunj) prije početka zimske službe. Na nerazvrstanim cestama grada Karlovca izvršiti će se radovo na nogostupu u Senjskoj ulici i završetak radova u Domobranskoj.