Izvanredno održavanje ŽC-3257 Obrovci (L 34142) - Taborište - Slunj (Ž3258), 500 m

Redovno održavanje

˝Ceste Karlovac˝d.d. su nastavile, s obzirom na relativno povoljne vremenske uvjete, izvoditi radove u redovnom održavanju kao što je strojna i ručna sječa granja, drveća i šiblja, popravci bankina, čišćenja rigola i uljeva propusta od napadalog lišća, skidanje bankina radi bolje odvodnje vode s kolnika, popravak hladnom asfaltnom masom udarnih rupa, postavljanje preostalih rubnih štapova, popravak i poravnavanje odbojnih ograda i sl.

U zimskoj službi se vodi briga o pravovremenom izlasku vozila na preventivno posipavanje.

Također, glavna dežurna služba vodi brigu o pravovremenom i točnom izvještavanju javnosti putem OSP sustava ˝Hrvatskih cesta˝d.o.o. te daje redovna i izvanredna izvješća o događajima na prometnicama.