Izvanredno održavanje ŽC-3257 Obrovci (L 34142) - Taborište - Slunj (Ž3258), 500 m

Gradilište: Izvanredno održavanje LC 34029 Donji Oštri Vrh – Ozalj (D228), 450 m

Investitor: Županijska uprava za ceste Karlovačke županije
Početak radova: 04.09.2017.
Planirani završetak: 04.10.2017

Trenutačno se izvode zemljani radovi i radovi na postavljanju betonskih rubnjaka.