Izvanredno održavanje ŽC-3257 Obrovci (L 34142) - Taborište - Slunj (Ž3258), 500 m

Planirani radovi redovnog održavanja državnih, županijskih i lokalnih cesta u 10. mjesecu 2017.

 • Ophodnja cesta
 • Redovni pregled cesta i objekata
 • Popravak udarnih jama
 • Popravak lokalnog oštećenja kolnika površine do 400 m2 u jednom kilometru,
  strojno
 • Dovoz kamenog materijala
 • Strojna ugradnja kamenog materijala
 • Strojno uklanjanje bankina i bermi
 • Strojno produbljivanje jaraka
 • Popravak ispuha
 • Popravak neravnina na kolniku – frezanjem
 • Strojna košnja trave
 • Strojno obrezivanje drveća,grmlja i šiblja
 • Čišćenje rigola i objekata
 • Popravci i nabava prometnih znakova
 • Popravci dilatacijskih naprava
 • Zamjena oštećene odbojne ograde
 • Odvoz smeća
 • Popravak antikorozivne zaštite na mostovima
 • Popravak drvenih mostova
 • Održavanje semafora

Leave a Reply

Your email address will not be published.