Izvanredno održavanje ŽC-3257 Obrovci (L 34142) - Taborište - Slunj (Ž3258), 500 m

Planirani radovi redovnog održavanja državnih, županijskih i lokalnih cesta u 10. mjesecu 2017.

Ophodnja cesta
Redovni pregled cesta i objekata
Popravak udarnih jama
Popravak lokalnog oštećenja kolnika površine do 400 m2 u jednom kilometru,
strojno
Dovoz kamenog materijala
Strojna ugradnja kamenog materijala
Strojno uklanjanje bankina i bermi
Strojno produbljivanje jaraka
Popravak ispuha
Popravak neravnina na kolniku – frezanjem
Strojna košnja trave
Strojno obrezivanje drveća,grmlja i šiblja
Čišćenje rigola i objekata
Popravci i nabava prometnih znakova
Popravci dilatacijskih naprava
Zamjena oštećene odbojne ograde
Odvoz smeća
Popravak antikorozivne zaštite na mostovima
Popravak drvenih mostova
Održavanje semafora

Leave a Reply

Your email address will not be published.