Izvanredno održavanje ŽC-3257 Obrovci (L 34142) - Taborište - Slunj (Ž3258), 500 m

Izvanredno održavanje D1 Točak – Hrvatski Blagaj, na dionici 011 od km 8+800 do 17+400, ukupne duljine 8,6 km

GRADILIŠTE: Izvanredno održavanje D1 Točak – Hrvatski Blagaj, na dionici 011 od km 8+800 do 17+400, ukupne duljine 8,6 km
Investitor: Hrvatske ceste d.o.o.
Početak radova: 23.10.2017.
Planirani završetak radova: 23.01.2017.
Na dionici se izvode radovi glodanja kolničke konstrukcije, obnove donjeg nosivog sloja postupkom hladne reciklaže sa primjenom cementa i upjenjenog bitumena, te asfalterski radovi.