Izvanredno održavanje ŽC-3257 Obrovci (L 34142) - Taborište - Slunj (Ž3258), 500 m

Obnova državne ceste DC1 u naselju Goljak – Lug

GRADILIŠTE: Obnova državne ceste DC1 u naselju Goljak – Lug
Investitor: Hrvatske ceste d.o.o.
Početak radova: 26.09.2017.
Planirani završetak: 06.11.2017.
Ceste Karlovac d.d. izvode radove na obnovi donjeg nosivog sloja postupkom hladne reciklaže sa primjenom cementa i upjenjenog bitumena.