Izvanredno održavanje ŽC-3257 Obrovci (L 34142) - Taborište - Slunj (Ž3258), 500 m

Na mreži državnih, županijskih i lokalnih cesta karlovačke županije u tijeku su radovi strojnog i ručnog čišćenja prometnica , objekata i vertikalne signalizacije.

U tijeku su pregledi (redovitom ophodnjom) svih razina mreža cesta, te sanacija oštećenja na kolnicima državnih, gradskih, županijskih i lokalnih cesta, nastalih kao posljedica zime.

Također, započinjemo i s prvom ovogodišnjom košnjom državnih, županijskih i lokalnih cesta. Istovremeno, u tijeku su radovi osiguranja potrebnih gabarita slobodnih profila prometnica, županijskih i lokalnih cesta, malčiranjem te ručnim krčenjem grmlja i šiblja na području karlovačke županije.

U nadcestarijama Slunj (Rastoke), Ozalj (Ilovac Ozaljski) i Duga Resa (Soline) vrše se radovi postavljanja zaštitnih žičanih mreža na nestabilne pokose.

Leave a Reply

Your email address will not be published.