Izvanredno održavanje ŽC-3257 Obrovci (L 34142) - Taborište - Slunj (Ž3258), 500 m

GRADILIŠTE: Sanacija asfaltnih površina

Investitor: Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac

Početak radova: 01.04.2019.

Planirani završetak radova: 01.04.2020.

Ceste Karlovac d.d. izvodit će radove sanacije asfaltnih površina nakon intervencija povezanih sa vodovodnom i kanalizacijskom mrežom.

GRADILIŠTE: Presvlačenje asfaltnim slojem nerazvrstane ceste u naselju Lisići

Investitor: Općina Vojnić

Početak radova: 20.04.2019.

Planirani završetak radova: 30.04.2019.

Ceste Karlovac d.d. izvodit će radove ugradnje tamponskog sloja i bitumenskih mješavina.

GRADILIŠTE: Izvanredno održavanje LC 34138 Poloj (LC 34111) – Veljun (D1), u dužini od 1000 metara

Investitor: Županijska uprava za ceste Karlovac

Početak radova: 02.05.2019.

Planirani završetak radova: srpanj 2019.

Ceste Karlovac d.d. izvodit će radove čišćenja terena, oborinske odvodnje, zemljanih radova te ugradnju tamponskog sloja i bitumenskih mješavina.

GRADILIŠTE: Izvanredno održavanje LC 34157 Rakovica – D. Lipovac, u dužini od 500 metara

Investitor: Županijska uprava za ceste Karlovac

Početak radova: 02.05.2019.

Planirani završetak radova: srpanj 2019.

Ceste Karlovac d.d. izvodit će radove čišćenja terena, oborinske odvodnje te ugradnju tamponskog sloja i bitumenskih mješavina.

GRADILIŠTE: Modernizacija kolničke konstrukcije nerazvrstanih cesta u općini Cetingrad, naselje Bogovolja i Hozanovići

Investitor: Općina Cetingrad

Početak radova: 02.05.2019.

Planirani završetak radova: 15.05.2019.

Ceste Karlovac d.d. izvodit će radove ugradnje tamponskog sloja i bitumenskih mješavina.

GRADILIŠTE: Modernizacija kolničke konstrukcije nerazvrstanih cesta u općini Cetingrad, naselje Grabarska i Batnoga

Investitor: Općina Cetingrad

Početak radova: 02.05.2019.

Planirani završetak radova: 15.05.2019.

Ceste Karlovac d.d. izvodit će radove ugradnje tamponskog sloja i bitumenskih mješavina.

GRADILIŠTE: Izvođenje asfalterskih radova na izgradnji prometnice na Kogeneraciji i Peletirnici u Žakanju

Investitor: Elektrocentar Petek

Početak radova: 02.05.2019.

Planirani završetak radova: 31.05.2019.

Ceste Karlovac d.d. izvodit će radove ugradnje bitumenskih mješavina.

GRADILIŠTE: Građenje prilazne prometnice Centru za gospodarenje otpadom Babina gora

Početak radova: 01.06.2019.

Planirani završetak radova: prosinac 2019.

Ceste Karlovac d.d. izvodit će radove postavljanja betonskih rubnjaka i opločnika, izrade slivnika te ugradnje tamponskog sloja i bitumenskih mješavina.

GRADILIŠTE: Rekonstrukcija dječjeg vrtića Grabrik

Investitor: AB gradnja d.o.o.

Početak radova: 26.06.2019.

Planirani završetak radova: 07.07.2019.

Ceste Karlovac d.d. izvodit će radove ugradnje bitumenskih mješavina.

GRADILIŠTE: Izvođenje asfalterskih radova na izgradnji objekta Središnjeg centra za nadzor i upravljanje prometom na državnim cestama, nacionalne pristupne točke i tehničke ispostave Karlovac

Investitor: AB gradnja d.o.o.

Početak radova: 01.07.2019.

Planirani završetak radova: 09.07.2019.

Ceste Karlovac d.d. izvodit će radove ugradnje bitumenskih mješavina.

Leave a Reply

Your email address will not be published.