Izvanredno održavanje ŽC-3257 Obrovci (L 34142) - Taborište - Slunj (Ž3258), 500 m

Obavijest o radovima

GRADILIŠTE: Sanacija asfaltnih površina

Početak radova: 18.03.2020.

Investitor: Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac

Planirani završetak radova: 18.03.2021.

Ceste Karlovac d.d. izvodit će radove sanacije asfaltnih površina nakon intervencija povezanih sa vodovodnom i kanalizacijskom mrežom.

GRADILIŠTE: Uređenje spojne ceste parkiralište – trg i potporni zid Krašić

Investitor: Općina Krašić

Početak radova: 24.08.2020.

Planirani završetak radova: 24.09.2020.

Ceste Karlovac d.d. izvodit će radove uklanjanja postojeće kolničke konstrukcije ugradnje tamponskog sloja, opločnika i bitumenskih mješavina te izgradnje armirano betonskog zida.

GRADILIŠTE: Izgradnja parkirališta u Krnjaku uz državnu cestu DC1

Investitor: Hrvatske ceste

Početak radova: 01.09.2020.

Planirani završetak radova: prosinac 2020.

Ceste Karlovac d.d. izvodit će radove čišćenja terena i izmještanje nadzemnog KV SN dalekovoda. Nakon zemljanih radova izvesti će se oborinska odvodnja te ugradnja tamponskog sloja, cementne stabilizacije i bitumenskih mješavina te radovi ugradnje opreme nove prometne površine i javne rasvjete.

GRADILIŠTE: Sanacija nerazvrstanih cesta nakon izgradnje sustava odvodnje aglomeracije Jastrebarsko u naseljima Gornja Reka i Donja Reka

Investitor: Grad Jastrebarsko

Početak radova: 24.08.2020.

Planirani završetak radova: 01.11.2020.

Ceste Karlovac d.d. izvodit će radove uklanjanja postojeće kolničke konstrukcije, građevinskih radova na postojećim komunalnim instalacijamam ugradnje tamponskog sloja, opločnika i bitumenskih mješavina

GRADILIŠTE: Izgradnja pješačke staze uz ŽC 3229

Investitor: Općina Topusko

Početak radova: 15.09.2020.

Planirani završetak radova: 15.12.2020.

Ceste Karlovac d.d. izvodit će radove čišćenja terena i iskopa zemljanog materijala ugradnje tamponskog sloja, betonskih rubnjaka i bitumenskih mješavina.

GRADILIŠTE: Izgradnja parkirališta na k.č. br. K.o. Slunj 1

Investitor: Grad Slunj

Početak radova: 01.09.2020.

Planirani završetak radova: 31.01.2021.

Ceste Karlovac d.d. izvodit će radove ugradnje tamponskog sloja i bitumenskih mješavina.

GRADILIŠTE: Asfaltiranje nerazvrstanih cesta i ulica na području Općine Plitvička jezera

Investitor: Općina Plitvička jezera

Početak radova: 07.09.2020.

Planirani završetak radova: 07.11.2020.

Ceste Karlovac d.d. izvodit će radove ugradnje bitumenskih mješavina.

Početak radova: 01.07.2019.

Planirani završetak radova: 09.07.2019.

Ceste Karlovac d.d. izvodit će radove ugradnje bitumenskih mješavina.

Leave a Reply

Your email address will not be published.