Trenutni radovi

Trenutni radovi

GRADILIŠTE: Sanacija asfaltnih površina

Investitor: Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac

Početak radova: 18.03.2020.

Planirani završetak radova: 18.03.2021.

Ceste Karlovac d.d. izvodit će radove sanacije asfaltnih površina nakon intervencija povezanih sa vodovodnom i kanalizacijskom mrežom.

GRADILIŠTE: Izgradnja armirano betonskog mosta preko rijeke Gline na LC 34146 u Ruševici

Investitor: Županijska uprava za ceste Karlovac

Početak radova: 24.12.2020.

Planirani završetak radova: 12.07.2021.

Ceste Karlovac d.d. izvodit će radove regulacije vodnog toka rijeke Gline te radove na donjem i gornjem ustroju armirano betonskog mosta.

GRADILIŠTE: Izgradnja parkirališta u Krnjaku uz državnu cestu DC1

Investitor: Hrvatske ceste

Početak radova: 01.09.2020.

Planirani završetak radova: 01.07. 2021.

Ceste Karlovac d.d. izvodit će radove čišćenja terena i izmještanje nadzemnog KV SN dalekovoda. Nakon zemljanih radova izvesti će se oborinska odvodnja te ugradnja tamponskog sloja, cementne stabilizacije i bitumenskih mješavina te radovi ugradnje opreme nove prometne površine i javne rasvjete.

GRADILIŠTE: Izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta u naseljima Cvetković i Tome Mikloušića u Jastrebarskom

Investitor: Grad Jastrebarsko

Početak radova: 08.01.2021.

Planirani završetak radova: 08.03.2021.

Ceste Karlovac d.d. izvodit će radove uklanjanja postojeće kolničke konstrukcije, građevinskih radova na postojećim komunalnim instalacijama, ugradnje tamponskog sloja, i bitumenskih mješavina.

GRADILIŠTE: Izgradnja pješačke staze uz ŽC 3229

Investitor: Općina Topusko

Početak radova: 15.09.2020.

Planirani završetak radova: 01.04.2021.

Ceste Karlovac d.d. izvodit će radove čišćenja terena i iskopa zemljanog materijala ugradnje tamponskog sloja, betonskih rubnjaka i bitumenskih mješavina.

GRADILIŠTE: Izgradnja parkirališta na k.č. br. K.o. Slunj 1

Investitor: Grad Slunj

Početak radova: 01.09.2020.

Planirani završetak radova: 31.03.2021.

Ceste Karlovac d.d. izvodit će radove ugradnje rubnjaka, tamponskog sloja i bitumenskih mješavina.

GRADILIŠTE: Izgradnja nogostupa Jaškovo

Investitor: Grad Ozalj

Početak radova: 10.02.2021.

Planirani završetak radova: 10.08.2021.

Ceste Karlovac d.d. izvodit će radove čišćenja terena i iskopa zemljanog materijala, polaganja kanalizacijskih cijevi i izgradnje revizionih okana, ugradnje tamponskog sloja, betonskih rubnjaka i bitumenskih mješavina.

Leave a Reply

Your email address will not be published.