Izvanredno održavanje ŽC-3257 Obrovci (L 34142) - Taborište - Slunj (Ž3258), 500 m

˝Ceste Karlovac˝ d.d. trenutno izvode radove u redovnom održavanju državnih, županijskih cesta na području Karlovačke, Sisačko Moslavačke i Zagrebačke županije i nerazvrstanih cesta grada Karlovca i Slunja. Provode se radovi na košnji trave, sječi drveća, grmlja i šiblja, popravku cijevnih propusta, popravku oštećenih bankina, produbljivanju cestovnih jaraka, čišćenju rigola, popravku lokalnih oštećenja asfaltom, popravku ispuha, […]

Read More