Izvanredno održavanje ŽC-3257 Obrovci (L 34142) - Taborište - Slunj (Ž3258), 500 m

GRADILIŠTE: Izvanredno održavanje D1 Točak – Hrvatski Blagaj, na dionici 011 od km 8+800 do 17+400, ukupne duljine 8,6 km Investitor: Hrvatske ceste d.o.o. Početak radova: 23.10.2017. Planirani završetak radova: 23.01.2017. Na dionici se izvode radovi glodanja kolničke konstrukcije, obnove donjeg nosivog sloja postupkom hladne reciklaže sa primjenom cementa i upjenjenog bitumena, te asfalterski radovi.

Read More

Ophodnja cesta Redovni pregled cesta i objekata Popravak udarnih jama Popravak lokalnog oštećenja kolnika površine do 400 m2 u jednom kilometru, strojno Dovoz kamenog materijala Strojna ugradnja kamenog materijala Strojno uklanjanje bankina i bermi Strojno produbljivanje jaraka Popravak ispuha Popravak neravnina na kolniku – frezanjem Strojna košnja trave Strojno obrezivanje drveća,grmlja i šiblja Čišćenje rigola […]

Read More

Ophodnja cesta Redovni pregled cesta i objekata Popravak udarnih jama Popravak lokalnog oštećenja kolnika površine do 400 m2 u jednom kilometru, strojno Dovoz kamenog materijala Strojna ugradnja kamenog materijala Strojno uklanjanje bankina i bermi Strojno produbljivanje jaraka Popravak ispuha Popravak neravnina na kolniku – frezanjem Strojna košnja trave Strojno obrezivanje drveća,grmlja i šiblja Čišćenje rigola […]

Read More

˝Ceste Karlovac˝ d.d. trenutno izvode radove u redovnom održavanju državnih, županijskih cesta na području Karlovačke, Sisačko Moslavačke i Zagrebačke županije i nerazvrstanih cesta grada Karlovca i Slunja. Provode se radovi na košnji trave, sječi drveća, grmlja i šiblja, popravku cijevnih propusta, popravku oštećenih bankina, produbljivanju cestovnih jaraka, čišćenju rigola, popravku lokalnih oštećenja asfaltom, popravku ispuha, […]

Read More