Izvanredno održavanje ŽC-3257 Obrovci (L 34142) - Taborište - Slunj (Ž3258), 500 m

Investitor: Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije Početak radova: 21.09.2016. Završetak radova: 21.11.2016. Izvršeno je asfaltiranja ……. Te se na njima vrši izrada bankina i iskop odvodnih jaraka. Ceste ….. nalaze se u fazi dovoza i ugradnje tamponskog sloja. Signalizacija će biti izvedena nakog polaganja asfaltnih slojeva na svim dionicama

Read More

Ceste Karlovac završavaju radove na ljetnom održavanju cesta. Provodi se zadnja košnja na državnim (D1) županijskim, i lokalnim cestama (Duga Resa, Topusko) , strojna i ručna sječa granja (sve ispostave) , čišćenje rigola, produbljivanje jaraka za odvodnju(Karlovac, Vojnić, Jaska) te nasipavanje makadamskih cesta (Slunj) prije početka zimske službe. Na nerazvrstanim cestama grada Karlovca izvršiti će […]

Read More