Nekategorizirano

GRADILIŠTE: Sanacija asfaltnih površina Investitor: Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac Početak radova: 18.03.2020. Planirani završetak radova: 18.03.2021. Ceste Karlovac d.d. izvodit će radove sanacije asfaltnih površina nakon intervencija povezanih sa vodovodnom i kanalizacijskom mrežom. GRADILIŠTE: Izgradnja armirano betonskog mosta preko rijeke Gline na LC 34146 u Ruševici Investitor: Županijska uprava za ceste Karlovac Početak radova: […]

Read More