Redovno održavanje

Na mreži državnih, županijskih i lokalnih cesta karlovačke županije u tijeku su radovi strojnog i ručnog čišćenja prometnica , objekata i vertikalne signalizacije. U tijeku su pregledi (redovitom ophodnjom) svih razina mreža cesta, te sanacija oštećenja na kolnicima državnih, gradskih, županijskih i lokalnih cesta, nastalih kao posljedica zime. Također, započinjemo i s prvom ovogodišnjom košnjom […]

Read More

Ophodnja cesta Redovni pregled cesta i objekata Popravak udarnih jama Popravak lokalnog oštećenja kolnika površine do 400 m2 u jednom kilometru, strojno Dovoz kamenog materijala Strojna ugradnja kamenog materijala Strojno uklanjanje bankina i bermi Strojno produbljivanje jaraka Popravak ispuha Popravak neravnina na kolniku – frezanjem Strojna košnja trave Strojno obrezivanje drveća,grmlja i šiblja Čišćenje rigola […]

Read More

Ophodnja cesta Redovni pregled cesta i objekata Popravak udarnih jama Popravak lokalnog oštećenja kolnika površine do 400 m2 u jednom kilometru, strojno Dovoz kamenog materijala Strojna ugradnja kamenog materijala Strojno uklanjanje bankina i bermi Strojno produbljivanje jaraka Popravak ispuha Popravak neravnina na kolniku – frezanjem Strojna košnja trave Strojno obrezivanje drveća,grmlja i šiblja Čišćenje rigola […]

Read More

˝Ceste Karlovac˝ d.d. trenutno izvode radove u redovnom održavanju državnih, županijskih cesta na području Karlovačke, Sisačko Moslavačke i Zagrebačke županije i nerazvrstanih cesta grada Karlovca i Slunja. Provode se radovi na košnji trave, sječi drveća, grmlja i šiblja, popravku cijevnih propusta, popravku oštećenih bankina, produbljivanju cestovnih jaraka, čišćenju rigola, popravku lokalnih oštećenja asfaltom, popravku ispuha, […]

Read More

S obzirom na povoljne vremenske uvjete ˝Ceste Karlovac˝d.d. počele su izvoditi radove u redovnom održavanju državnih, županijskih cesta na području Karlovače Sisačko Moslavačke i Zagrebačke županije i nerazvrstanih cesta grada Karlovca, Ogulina, Ozlja i Slunja. Provode se radovi čišćenja kolnika i sustava odvodnje od posipala, čišćenje vertikalne signalizacije te manjih popravaka kolničke konstrukcije.

Read More

˝Ceste Karlovac˝d.d. su nastavile, s obzirom na relativno povoljne vremenske uvjete, izvoditi radove u redovnom održavanju kao što je strojna i ručna sječa granja, drveća i šiblja, popravci bankina, čišćenja rigola i uljeva propusta od napadalog lišća, skidanje bankina radi bolje odvodnje vode s kolnika, popravak hladnom asfaltnom masom udarnih rupa, postavljanje preostalih rubnih štapova, […]

Read More

Ceste Karlovac završavaju radove na ljetnom održavanju cesta. Provodi se zadnja košnja na državnim (D1) županijskim, i lokalnim cestama (Duga Resa, Topusko) , strojna i ručna sječa granja (sve ispostave) , čišćenje rigola, produbljivanje jaraka za odvodnju(Karlovac, Vojnić, Jaska) te nasipavanje makadamskih cesta (Slunj) prije početka zimske službe. Na nerazvrstanim cestama grada Karlovca izvršiti će […]

Read More