Organizacija

Organizacija

Organi društva su:

Skupština društva koju čine dioničari od kojih je najveći dioničar ESOP CESTE KARLOVAC d.o.o.

Nadzorni odbor koji čine:

Dinko Stanković Moćan, dipl.ing.građ. –predsjednik,

Miji Bogović – član

Dinko Vrhovski – član

Vlatka Miloš, dipl.ing.građ. – član

Jadranka Bulić,dipl.oec. – član

 

Uprava koja se sastoji od 1 člana – direktora

Darko Marković, dipl.ing.građ.

Organigram 2016 (.pdf)