Politika kvalitete i upravljanja okolišem

Politika kvalitete i upravljanja okolišem

Društvo Ceste Karlovac d.d. je organizacija koja svojim korisnicima pruža usluge održavanja, zaštite i izgradnje cesta i koja je uspostavila, primijenila i uspješno održava sustav upravljanja kvalitetom i okolišem sukladno zahtjevima međunarodnih normi ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.

Težnja nam je osigurati potpuno zadovoljstvo korisnika naših usluga, te potreba i očekivanja zainteresiranih strana pravovremenim pružanjem kvalitetne usluge uz najmanji mogući štetni utjecaj na okoliš, analiziranjem i rješavanjem rizika i prilika te aspekata okoliša.

Primjenom načela i zahtjeva međunarodnih normi ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 težit ćemo ostvarenju stalnih poboljšanja, povećanju učinkovitosti procesa odnosno sustava upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša u cjelini.

Poslovni uspjeh Društva Ceste Karlovac d.d. počiva na ispunjenju očekivanja i postizanju zadovoljstva kupaca i svih zainteresiranih strana. Isto tako Društvo je profesionalna i ekološki svjesna organizacija koja kontinuirano preispituje utjecaj radnih postupaka i procesa na okoliš.

Politika upravljanja kvalitetom i okolišem je izgrađena na sljedećim postavkama:

• Utvrđene su jasne odgovornosti za sve zaposlenike, te odgovarajuća ovlaštenja i znanja za ispunjenje tih odgovornosti, kao i razvijanje svijesti o značaju i utjecaju njihovog rada na kvalitetu
• Dokumentirane su i primjenjene metode koje osiguravaju učinkovito upravljanje i planiranje svih poslovnih procesa te njihovo stalno poboljšavanje
• Preventivnim pristupom kontinuirano sprječavanje pojave onečišćenja okoliša i smanjivanje negativnog utjecaja na okoliš
• Promicanje korištenja procesnog pristupa i razmišljanja na temelju rizika
• Poticanje partnera i dobavljača da rade na ekološki prihvatljiv način
• Poštivanje zakonskih zahtjeva i etičkih normi
• Uspostavljanje partnerskog odnosa s dobavljačima i zainteresiranim stranama kako bi osigurali pružanje boljih usluga
• Utvrđivanje i nadziranje mjerljivih ciljeva kvalitete i zaštite okoliša

Politika upravljanja kvalitetom i okolišem je priopćena svim našim zaposlenicima i organizacijama koje rade za ili u ime našeg Društva. Od radnika i drugih organizacija se očekuje da surađuju i pomognu u provedbi ove politike, istovremeno osiguravajući da se njihov vlastiti rad, koliko je to realno izvedivo, provodi bez opasnosti za njih, drugih ili okoliša.

Ova politika upravljanja kvalitetom i okolišem će biti preispitivana jednom godišnje od strane uprave Društva i kada se to smatra potrebnim bit će izmijenjena i ponovno objavljena.

Ova politika je dostupna i raspoloživa svim zainteresiranim stranama objavom na našoj web stranici.

Barilović, 12.05.2022.

Direktor:
Darko Marković, dipl.ing.građ.