Građenje

GRADILIŠTE: Izgradnja cestovnog mosta na rijeci Korani kod naselja Veljun na lokalnoj cesti LC 34138
Investitor: Hrvatske ceste d.o.o.
Početak radova: 02.11.2017.
Planirani završetak radova: srpanj 2018.
Ceste Karlovac d.d. izvodit će zemljane radove, izradu radnog platoa, izradu nasipa te ugradnju bitumenskih mješavina, a betonske radove i radove na izgradnji mosta izvodi Geotehnika d.o.o. U ovom trenutku Ceste Karlovac vrše radove na premošćivanju rijeke Korane

GRADILIŠTE: Izvanredno održavanje D1 Točak – Hrvatski Blagaj, na dionici 011 od km 8+800 do 17+400, ukupne duljine 8,6 km Investitor: Hrvatske ceste d.o.o.
Investitor: Hrvatske ceste d.o.o.
Početak radova: 23.10.2017.
Planirani završetak radova: 15.05.2018.
Radovi postavljanja habajućeg sloja kolničke konstrukcije početi će 16.04.2018. godine te će trajati dva radna tjedna . Nakon njih izvesti će se radovi uređenja bankina i odbojnih ograda te postavljanje vertikalne i horizontalne signalizacije.

GRADILIŠTE: Izvanredno održavanje ŽC Slunj (D1) – Bogovolja – Podcetin – Cetingrad u dužini od 1000 metara
Investitor: Županijska uprava za ceste
Početak radova: 15.04.2018.
Planirani završetak radova: 15.05.2018.
Ceste Karlovac d.d. izvodit će zemljane radove, izradu tamponskog sloja te ugradnju betonskih rubnjaka i bitumenskih mješavina.

– Ophodnja cesta
– Redovni pregled cesta i objekata
– Popravak udarnih jama
– Popravak lokalnog oštećenja kolnika površine do 400 m2 u jednom kilometru,
strojno
– Dovoz kamenog materijala
– Strojna ugradnja kamenog materijala
– Strojno uklanjanje bankina i bermi
– Strojno produbljivanje jaraka
– Popravak ispuha
– Popravak neravnina na kolniku – frezanjem
– Strojna košnja trave
– Strojno obrezivanje drveća,grmlja i šiblja
– Čišćenje rigola i objekata
– Popravci i nabava prometnih znakova
– Popravci dilatacijskih naprava
– Zamjena oštećene odbojne ograde
– Odvoz smeća
– Popravak antikorozivne zaštite na mostovima
– Popravak drvenih mostova
– Održavanje semafora