Proizvodnja kamenog agregata

Proizvodnja kamenog agregata

Kako bismo upotpunili svoj spektar djelatnosti 2015. godine ishodili smo rudarsku koncesiju na eksploatacijskom polju Loskunja, nedaleko od Vojnića. Tehnološki proces prerade tehničko-građevnog kamena u tampone i agregate provodi se na mobilnoj udarnoj drobilici i mobilnom vibracijskom situ za klasiranje, kapaciteta do 350 t/h.