Održavanje i zaštita

Održavanje i zaštita

Ceste Karlovac d.d. kao primarnu djelatnost obavljaju radove održavanja (ljetno i zimsko) i zaštite državnih, županijskih i lokalnih nerazvrstanih cesta na području Karlovačke, Sisačko-moslavačke i dijela Zagrebačke županije te nerazvrstanih cesta grada Karlovca, Slunja, Ogulina i Ozlja. Tu spadaju svi zahtjevi održavanja i asfaltiranja kolnika, održavanje i sanacija svih instalacija i objekata unutar cestovnog pojasa, strojna i ručna košnja te horizontalna i vertikalna signalizacija. Ukupno održavamo preko 3000 kilometara razvrstanih cesta i preko 1000 kilometara nerazvrstanih cesta.