Proizvodnja bitumenskih mješavina

Proizvodnja bitumenskih mješavina

Na lokaciji Hrvatsko Žarište na području općine Krnjak 2004. godine nabavljeno je i pušteno u pogon automatizirano i kompjuterizirano asfaltno postrojenje kapaciteta proizvodnje 90 t/h.
Veliku pozornost pridajemo praćenju novih trendova u proizvodnji i ugradnji bitumenskih mješavina te osim asfaltbetona proizvodimo i bitumenske mješavine od splitmastikasfalta (SMA) i asfaltbetona za vrlo tanke slojeve (BBTM).