Osnovni podaci

Osnovni podaci

Tvrtka: CESTE KARLOVAC, dioničko društvo za održavanje, zaštitu i izgradnju cesta, građevinarstvo i projektiranje.

Skraćena tvrtka: Ceste Karlovac d.d.

Pravni oblik: dioničko društvo

Sjedište: Poslovni park Karlovac 1/a, Belajske Poljice, 47250 Duga Resa

OIB: 30218158872

Sud kod kojeg je subjekt upisan u sudski registar i broj pod kojim je to učinjeno:

Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu – Stalna služba Karlovac pod brojem MBS 020026668

 

Temeljni kapital:

Temeljni kapital društva iznosi 20.920.900,00 Kn i uplaćen je u cijelosti.

 

Ukupni broj izdanih dionica i nominalna vrijednost dionica

Ukupno je izdano 95.095 dionica, svaka nominalne vrijednosti 220,00 Kn.

 

Tvrtka i sjedište pravnih osoba kod kojih se vode računi i brojevi računa:

 

Ime i prezime člana uprave te ime i prezime predsjednika Nadzornog odbora:

Direktor i jedini član Uprave Društva je Darko Marković, dipl.ing.građ. koji zastupa društvo pojedinačno i samostalno.

Predsjednik Nadzornog odbora je Dinko Stanković Moćan