Povijest

Povijest

Društvo Ceste Karlovac d.d. pravni je slijednik Poduzeća za ceste Karlovac koje je osnovano 1952. godine, bavi se održavanjem cesta na cestovnoj mreži kao svojom osnovnom djelatnošću, ali obavlja i druge građevinske radove.

Tijekom svog poslovanja Društvo je doživjelo niz promjena u organizacijskom smislu i načinu financiranja. Tako je od 1978. godine do 1990. godine Društvo djelovalo pod nazivom „Radna organizacija za održavanje, rekonstrukciju i izgradnju cesta“ te je tada zapošljavalo preko 400 radnika. Uspostavom jedinstvenog Javnog poduzeća „Hrvatske ceste“ za cjelokupno područje Republike Hrvatske Društvo od 1991. godine djeluje pod nazivom „Hrvatske ceste-Tehnička ispostava Karlovac. Donošenjem Zakona o javnim cestama 1996. godine dolazi do nove reorganizacije Društva pa isto od 01.01.1998. godine počinje djelovati pod nazivom „Ceste Karlovac d.o.o., a temeljem izmjena i dopuna navedenog zakona 2001. godine Županijsko poglavarstvo Karlovačke županije donosi odluku o privatizaciji društva te program privatizacije. Tako Društvo od 2002. godine djeluje pod nazivom Ceste Karlovac  d.d. i u većinskom je privatnom vlasništvu.