Kontakti

slider-upravna-zgrada1-1-360x330

ONLINE KONTAKT OBRAZAC
UPRAVA CESTE KARLOVAC D.D.

NADCESTARIJA KARLOVAC

Poslovni park Karlovac 6/a
Belajske Poljice
47250 Duga Resa

nc.karlovac@ceste-karlovac.hr

Tel: +385 (0)47 645-154 Fax: +385 (0)47 645-088

NADCESTARIJA DUGA RESA

Poslovni park Karlovac 6/a
Belajske Poljice
47250 Duga Resa

nc.duga.resa@ceste-karlovac.hr

Tel: +385 (0)47 841-565 Fax: +385 (0)47 645-088

NADCESTARIJA OGULIN

Drenovac 2
47400 OGULIN

nc.ogulin@ceste-karlovac.hr

Tel/fax: +385 (0)47 522653

NADCESTARIJA SLUNJ

Gornje Taborište 52
SLUNJ

nc.slunj@ceste-karlovac.hr

Tel/fax: +385 (0)47 777-313

NADCESTARIJA JASTREBARSKO

Murat Brijeg bb
Jastrebarsko

nc.jastrebarsko@ceste-karlovac.hr

Tel/fax: +385 (0)1 6281-219

NADCESTARIJA TOPUSKO

Gređani bb
Topusko

nc.topusko@ceste-karlovac.hr

Tel/fax: +385 (0)44 885-090

NADCESTARIJA VOJNIĆ

Hrvatsko Žarište bb
Krnjak

nc.vojnic@ceste-karlovac.hr

Tel: +385 (0)47 892 1468

NADCESTARIJA OZALJ

Zaluka Ozaljska 5
Ozalj

nc.ozalj@ceste-karlovac.hr

Tel/fax: +385 (0)47 731-179

ASFALTNA BAZA

Hrvatsko Žarište bb
Krnjak

nasfbaza@ceste-karlovac.hr

Tel/fax: +385 (0)47 892 5051