Ljetno održavanje

Ljetno održavanje

U poslove ljetnog održavanja ubrajamo nadziranja i preglede cesta, održavanje kolnika, bankina i berma, usjeka, zasjeka i nasipa, objekata za odvodnju, opreme cesta, košnju trave, održavanje zelenila i održavanje objekata (mostova, nadvožnjaka, podvožnjaka, nathodnika i sl.)