Izvanredno održavanje ŽC-3257 Obrovci (L 34142) - Taborište - Slunj (Ž3258), 500 m

GRADILIŠTE: Sanacija asfaltnih površina Investitor: Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac Početak radova: 01.04.2019. Planirani završetak radova: 01.04.2020. Ceste Karlovac d.d. izvodit će radove sanacije asfaltnih površina nakon intervencija povezanih sa vodovodnom i kanalizacijskom mrežom. GRADILIŠTE: Presvlačenje asfaltnim slojem nerazvrstane ceste u naselju Lisići Investitor: Općina Vojnić Početak radova: 20.04.2019. Planirani završetak radova: 30.04.2019. Ceste Karlovac […]

Read More

Na mreži državnih, županijskih i lokalnih cesta karlovačke županije u tijeku su radovi strojnog i ručnog čišćenja prometnica , objekata i vertikalne signalizacije. U tijeku su pregledi (redovitom ophodnjom) svih razina mreža cesta, te sanacija oštećenja na kolnicima državnih, gradskih, županijskih i lokalnih cesta, nastalih kao posljedica zime. Također, započinjemo i s prvom ovogodišnjom košnjom […]

Read More

Društvo „ Ceste Karlovac d.d. „ posjeduje certifikat za upravljanje okolišem ISO 14001 te sukladno tome a i opredjeljenju Društva za očuvanjem okoliša, istome posvećujemo posebnu pažnju. Trudimo se proizvesti što manje otpada, a otpad koji nastane u našim proizvodnimm procesima, bilo opasani ili neopasani, zbrinjava se isključivo na zakonom propisan način (putem ovlaštenih tvrtki […]

Read More

GRADILIŠTE: Izgradnja cestovnog mosta na rijeci Korani kod naselja Veljun na lokalnoj cesti LC 34138 Investitor: Hrvatske ceste d.o.o. Početak radova: 02.11.2017. Planirani završetak radova: srpanj 2018. Ceste Karlovac d.d. izvodit će zemljane radove, izradu radnog platoa, izradu nasipa te ugradnju bitumenskih mješavina, a betonske radove i radove na izgradnji mosta izvodi Geotehnika d.o.o. U […]

Read More

GRADILIŠTE: Izgradnja cestovnog mosta na rijeci Korani kod naselja Veljun na lokalnoj cesti LC 34138 Investitor: Hrvatske ceste d.o.o. Početak radova: 02.11.2017. Planirani završetak radova: srpanj 2018. Ceste Karlovac d.d. izvodit će zemljane radove, izradu radnog platoa, izradu nasipa te ugradnju bitumenskih mješavina, a betonske radove i radove na izgradnji mosta izvodi Geotehnika d.o.o. U […]

Read More

REDOVNO ODRŽAVANJE Na mreži državnih, županijskih i lokalnih cesta karlovačke županije u tijeku su radovi strojnog i ručnog čišćenja prometnica , objekata i vertikalne signalizacije. Od većih zahvata ističemo: 1. Vojnić – sanacija kolnika DC 216 u zahvatu od 5.000,00 m2 2. Slunj – sanacija kolnika DC 1 u zahvatu od 3.000,00 m2 3. Ozalj […]

Read More

KAMENOLOM LOSKUNJA : Hrvatska Gorska Služba Spašavanja u kamenolomu Loskunja u subotu 3.3.2018. od 10-17h. provela je vježbu upotrebe pirotehničkog sredstva za proširivanje uskih prolaza prilikom spašavanja ljudi iz speleoloških objekata.

Read More

GRADILIŠTE: Izvanredno održavanje D1 Točak – Hrvatski Blagaj, na dionici 011 od km 8+800 do 17+400, ukupne duljine 8,6 km Investitor: Hrvatske ceste d.o.o. Početak radova: 23.10.2017. Planirani završetak radova: 20.04.2018. Izvedeni su radovi ugradnje nosivog sloja kolničke konstrukcije te se trenutačno izvode zemljani radovi na desnom skretaču u mjestu Veljun. Radovi postavljanja habajućeg sloja […]

Read More