Izvanredno održavanje ŽC-3257 Obrovci (L 34142) - Taborište - Slunj (Ž3258), 500 m

GRADILIŠTE: Sanacija asfaltnih površina

Investitor: Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac

Početak radova: 08.03.2021.

Planirani završetak radova: 08.03.2022.

Ceste Karlovac d.d. izvodit će radove sanacije asfaltnih površina nakon intervencija povezanih sa vodovodnom i kanalizacijskom mrežom.

GRADILIŠTE: Izvanredno održavanje županijske ceste ŽC 3297 Brezarić (D 546) – Ozalj (D 228) dionica Podbrežje

Investitor: ŽUC Karlovac

Početak radova: 18.08.2021.

Planirani završetak radova: 31.12.2021.

Ceste Karlovac d.d. izvesti će radove površinske odvodnje , postave betonskih rubnjaka i asfalterske radove.

GRADILIŠTE: Izgradnja brze ceste kroz Karlovac, Splitski pravac, dionica: Mostanje – Vukmanički Cerovac od km 1+700 do km 7+876,5

Investitor: GIP Pionir

Početak radova: 03.05.2021.

Planirani završetak radova: 01.07. 2022.

Ceste Karlovac d.d. izvodit će radove na kolničkoj konstrukciji, sloj cementne stabilizacije i 3 sloja asfalta.

GRADILIŠTE: Izgradnja linijskih objekata aglomeracije Karlovac – Duga Resa, Grupa 1 – Izgradnja građevina Turanj i Kamensko

Investitor: GIP Pionir

Početak radova: 03.05.2021.

Planirani završetak radova: 31.12.2023.

Ceste Karlovac d.d. izvodit će radove proizvodnje i ugradnje bitumenskih mješavina.

GRADILIŠTE: Izgradnja linijskih objekata aglomeracije Karlovac – Duga Resa, Grupa 2 i 3 – Izgradnja građevina naselja Drežnik i Hrnetić i naselja Gornja Švarča i Gornje Mrzlo Polje s izvedbom tlačnih sifona

Investitor: Aquaterm i Vodoprivreda Karlovac

Početak radova: 26.10.2021.

Planirani završetak radova: 31.12.2023.

Ceste Karlovac d.d. izvodit će radove planiranja posteljice, ugradnje rubnjaka i elemenata površinske odvodnje, izradu tamponskog sloja , sloja cementne stabilizacije i asfaltnih slojeva.

GRADILIŠTE: Izgradnja nogostupa Belavići

Investitor: Grad Duga Resa

Početak radova: 13.04.2021.

Planirani završetak radova: 31.12.2021.

Ceste Karlovac d.d. izvodit će radove čišćenja terena i iskopa zemljanog materijala, polaganja kanalizacijskih cijevi i izgradnje revizionih okana, ugradnje tamponskog sloja, betonskih rubnjaka i bitumenskih mješavina.

GRADILIŠTE: Sanacija asfaltnih površina

Investitor: Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac

Početak radova: 18.03.2020.

Planirani završetak radova: 18.03.2021.

Ceste Karlovac d.d. izvodit će radove sanacije asfaltnih površina nakon intervencija povezanih sa vodovodnom i kanalizacijskom mrežom.

GRADILIŠTE: Izgradnja armirano betonskog mosta preko rijeke Gline na LC 34146 u Ruševici

Investitor: Županijska uprava za ceste Karlovac

Početak radova: 24.12.2020.

Planirani završetak radova: 12.07.2021.

Ceste Karlovac d.d. izvodit će radove regulacije vodnog toka rijeke Gline te radove na donjem i gornjem ustroju armirano betonskog mosta.

GRADILIŠTE: Izgradnja parkirališta u Krnjaku uz državnu cestu DC1

Investitor: Hrvatske ceste

Početak radova: 01.09.2020.

Planirani završetak radova: 01.07. 2021.

Ceste Karlovac d.d. izvodit će radove čišćenja terena i izmještanje nadzemnog KV SN dalekovoda. Nakon zemljanih radova izvesti će se oborinska odvodnja te ugradnja tamponskog sloja, cementne stabilizacije i bitumenskih mješavina te radovi ugradnje opreme nove prometne površine i javne rasvjete.

GRADILIŠTE: Izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta u naseljima Cvetković i Tome Mikloušića u Jastrebarskom

Investitor: Grad Jastrebarsko

Početak radova: 08.01.2021.

Planirani završetak radova: 08.03.2021.

Ceste Karlovac d.d. izvodit će radove uklanjanja postojeće kolničke konstrukcije, građevinskih radova na postojećim komunalnim instalacijama, ugradnje tamponskog sloja, i bitumenskih mješavina.

GRADILIŠTE: Izgradnja pješačke staze uz ŽC 3229

Investitor: Općina Topusko

Početak radova: 15.09.2020.

Planirani završetak radova: 01.04.2021.

Ceste Karlovac d.d. izvodit će radove čišćenja terena i iskopa zemljanog materijala ugradnje tamponskog sloja, betonskih rubnjaka i bitumenskih mješavina.

GRADILIŠTE: Izgradnja parkirališta na k.č. br. K.o. Slunj 1

Investitor: Grad Slunj

Početak radova: 01.09.2020.

Planirani završetak radova: 31.03.2021.

Ceste Karlovac d.d. izvodit će radove ugradnje rubnjaka, tamponskog sloja i bitumenskih mješavina.

GRADILIŠTE: Izgradnja nogostupa Jaškovo

Investitor: Grad Ozalj

Početak radova: 10.02.2021.

Planirani završetak radova: 10.08.2021.

Ceste Karlovac d.d. izvodit će radove čišćenja terena i iskopa zemljanog materijala, polaganja kanalizacijskih cijevi i izgradnje revizionih okana, ugradnje tamponskog sloja, betonskih rubnjaka i bitumenskih mješavina.